DRUŠTVO HRONIKA REGION VESTI

Konkurs koji je početkom novembra raspisao Dom kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor i Savet za kulturu opštine Kovačica, našem velikom naučniku

Konkurs su početkom novembra raspisali Dom kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor i Savet za kulturu opštine Kovačica, sa ciljem umetničkog prikaza ličnosti našeg velikog naučnika.
Pojedinci i udruženja mogli su da prijave radove iz oblasti književnog, likovnog, muzičkog i multimedijalnog stvaralaštva. Tematika konkursa se odnosila na život i rad našeg velikana, borbu za život i status